Vi följer GDPR

GDPR-General Data Protection Regulation är en ny dataskyddslag som gäller inom hela EU from den 25 maj 2018.

Vi vill skapa ett bra samarbete med våra kunder, återförsäljare, leverantörer, partners och affärskontakter. För att kunna ge bästa service behöver vi samla in, behandla och spara personuppgifter som är relevanta för vår affärsrelation.

Vi behöver därför vissa personuppgifter kring våra kontaktpersoner bland annat för att hantera kundtjänstärenden, skapa order och fakturor, hantera och följa upp våra säljbesök, göra offerter eller tillhandahålla digitala tjänster på vår hemsida.

Vi samlar in och hanterar följande uppgifter

Namn på våra kontaktpersoner
Kontaktpersoners arbetsadress
Kontaktpersoners arbetstelefonnummer
Kontaktpersoners E-postadress
Personnummer endast i fall vår kund ej har bolag som är en juridisk person Uppgifter om köp & historik

Information om avtal, samarbetsform, köphistorik, orderunderlag etc Uppgifter från interaktion med våra säljare och kundtjänst, såsom mailkorrespondens, offerter och mötesanteckningar samt liknande information som krävs för att kunna hantera våra åtaganden mot våra återförsäljare

Så använder vi dina uppgifter

Kunder (vid ej bolag som är juridisk person) & Kontaktpersoner

Vi samlar in personuppgifter kring våra kontaktpersoner för att kunna erbjuda en smidig och välfungerande service till våra kunder, för att kunna leverera fullgod service och för att kunna förse dig som kund med relevant information. Uppgifterna används även för att kunna fakturera, i vissa fall erbjuda weborder, registrera order och leveranser samt för att förhindra bedrägerier och för att uppfylla bokföringslagens krav. Uppgifterna ligger till grund för interna marknads- och kundanalyser samt statistik och metodutveckling.Leverantörer och samarbetspartners

Vi samlar in personuppgifter kring våra kontaktpersoner för att kunna förse partners med relevant information, förhindra bedrägerier och för att uppfylla bokföringslagens krav. Uppgifterna ligger även till grund för intern statistik och metodutveckling.

Så länge sparar vi dina uppgifter

Vi sparar inte personuppgifter längre än det finns behov för att spara dem för det användningsområde som de är insamlade för. Vid avslutat samarbete, eller insamlat användningsområde inte nyttjats på fem år så raderas uppgifterna. Uppgifter som av juridiska skäl behöver lagras kan komma att sparas längre.

Så skyddar vi dina uppgifter

Vi säkerställer att behandlingen av dina uppgifter sker enligt gällande lag. Informationen hanteras uteslutande på säkra servrar hos oss eller hos avtalsbiträde där avtal för säker hantering av uppgifterna finns. Uppgifterna hanteras endast av behörig personal. Vi lämnar inte vidare eller säljer personuppgifter till tredje part. Personuppgifter kan komma att lämnas ut endast för att följa gällande lagkrav eller eventuella krav från myndigheter.

Dina rättigheter

Den nya lagen innebär att du har ett antal rättigheter. Du har bland annat rätt att beställa ett registerutdrag över de personuppgifter vi sparat om dig.
Om du har fler frågor kring GDPR eller vår hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på PV Design tel 08-732 60 25.